Alle samlinger
Hjælpeartikler
Generelt
Er jeg og mine ting forsikret, når jeg kører med Viggo?
Er jeg og mine ting forsikret, når jeg kører med Viggo?

Er jeg dækket af jeres forsikring?

Viggo Support avatar
Skrevet af Viggo Support
Opdateret over en uge siden

Når du er passager i en Viggo, er du omfattet af bilens ansvarsforsikring for det tilfælde, at din Viggo skulle blive involveret i et færdselsuheld.

Dine medbragte personlig ejendele, herunder kufferter, tasker og lignende, er tillige forsikret ved færdselsuheld eller i det tilfælde, at chaufføren forvolder skade på dine ejendele.

Hvis du får behov for at anmelde en skade ret da henvendelse til os på: support@viggo.com

Besvarede dette dit spørgsmål?